Przychodnia Lekarska Zdrowie świadczy profesjonalną pomoc psychiatryczną od poniedziałku do piątku. Lekarze specjaliści diagnozują i leczą pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, nerwicami, lękami, depresjami, schizofrenią oraz uzależnieniami. Poradnia Psychiatryczna świadczy usługi medyczne dla pacjentów powyżej 18 r.ż. Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.