Program PROFILAKTYKA 40 PLUS w Przychodni Lekarskiej Zdrowie.

Z programu mogą skorzystać pacjenci, którzy ukończyli 40 lat. Program jest bezpłatny.

 

Aby skorzystać z programu należy wypełnić ankietę Profilaktyka 40 PLUS umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w celu oceny czynników ryzyka. Po wypełnieniu ankiety otrzymasz e-skierowanie na dopasowany do Ciebie pakiet badań. Zgłoś się do Przychodni na umówienie wizyty, następnie wykonanie badań diagnostycznych. Wyniki badań otrzymasz na Internetowe Konto Pacjenta lub odbierzesz w Przychodni. 

Jeśli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod numerem telefonu 22 735-39-53.

 

PAKIET BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DLA KOBIET

1. Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

2. Stężenie cholesterolu całkowitego lub kontrolny profil lipidowy

3. Stężenie glukozy we krwi

4. Ocena funkcji wątroby - ALAT, ASPAT, GGTP (enzymy wątrobowe)

5. Poziom kreatyniny we krwi

6. Badanie ogólne moczu

7. Poziom kwasu moczowego we krwi

8. Krew utajona w kale

 

PAKIET BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DLA MĘŻCZYZN

1. Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

2. Stężenie cholesterolu całkowitego lub kontrolny profil lipidowy

3. Stężenie glukozy we krwi

4. Ocena funkcji wątroby - ALAT, ASPAT, GGTP (enzymy wątrobowe)

5. Poziom kreatyniny we krwi

6. Badanie ogólne moczu

7. Poziom kwasu moczowego we krwi

8. Krew utajona w kale

9. PSA

 

WSPÓLNY PAKIET BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DLA KOBIET MĘŻCZYZN

1. Pomiar ciśnienia tętniczego

2. Pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)

3. Ocena miarowości rytmu serca

 

 

Skonsultuj wyniki badań ze swoim lekarzem POZ. W razie wątpliwości zostaniesz skierowany na dalszą diagnostykę.