Niszczenie indywidualnej dokumentacji medycznej
 
"Przychodnia Lekarska Zdrowie" w Koluszkach uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej zamierza zniszczyć nieodwracalnie dokumentację medyczna z zapisami z roku 2003 z Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.
 
Pacjenci, którzy byli w/w poradniach po raz ostatni w roku 2003 mogą odebrać oryginały historii choroby osobiście bądź poprzez przedstawicieli ustawowych.
 
Zgłoszenia dotyczące odbioru dokumentacji medycznej można składać w Rejestracji Przychodni Lekarskiej Zdrowie w terminie do 30 kwietnia 2024r.

 

 

Punkt pobrań w okresie wakacji

 Uprzejmie informujemy, że w miesiącach letnich w lipcu i sierpniu punkt pobrań będzie czynny w środę i piątek w godz. 7-8

 

 

,,Czerniak bez tajemnic - badaj znamiona. Program profilaktyki nowotworów skóry"

Szanowni Państwo,

Porozumienie Łódzkie wraz ze Szpitalem WAM realizuje  projekt ,,Czerniak bez tajemnic - badaj znamiona. Program profilaktyki nowotworów skóry".

Państwa Pacjenci w wieku 40-64 lat zainteresowani  badaniem mogą samodzielnie zapisać się na badanie dermatoskopowe przez stronę Projektu poniżej link :

 https://twojaskoratwojezycie.pl/wplyw-zimy-na-skore/   

lub też osobiście w podmiocie realizującym program  Szpital WAM Pl. Hallera 1 

Do projektu samodzielnie mogą zgłosić osoby w wieku 40-64 – spełniające wymogi wieku aktywności zawodowej, dużej liczby znamion, występowania czynników ryzyka (m.in.: nowotwory skóry u bliskich krewnych, jasna karnacja, włosy rude oraz niebieskie lub zielone oczy, obniżona odporność, narażenie na długotrwałe promieniowanie słoneczne z tytułu wykonywanego zawodu lub hobby, częste wyjazdy zawodowe lub rekreacyjne do słonecznych krajów), które stwierdzą, że istnieją bariery organizacyjne w dostępie do dermatologa w ramach świadczeń gwarantowanych z AOS.

W ramach konsultacji dermatologicznej zbadane będą wszystkie znamiona dermatoskopem/wideodermatoskopem .

W przypadku zidentyfikowania podejrzanych zmian skórnych, w tym nowotworowych, dermatolog skieruje pacjenta do dalszego leczenia-chirurg-onkolog.

UWAGA!!!

Kryteria wyłączenia pacjenta z udziału w programie:

1) Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowanym nowotworem skóry,
2) Programem nie mogą być objęte osoby uczestniczące w „Programie ABCDE samokontroli znamion -ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry”,

3) „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających
w województwie mazowieckim i łódzkim”

4) Programem nie mogą być objęte osoby, które w ostatnich 12 miesiącach przed przystąpieniem do programu, skorzystały z konsultacji dermatologicznej wraz z badaniem dermatoskopowym/ wideodermatoskopowym całego ciała w ramach świadczeń gwarantowanych NFZ z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (weryfikowane na podstawie oświadczenia pacjenta).

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można i warto natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Zalecenia

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów lub żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania -podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość - co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.