PROJEKT Regionalne „Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatoidalnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” w ramach V Osi – Wsparcie dla obszaru Zdrowia; 5.1 Programy profilaktyczne.

Projekt będzie realizowany w okresie od: 2017-10-01 do: 2022.12.31 wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów (RCWDR)i Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne.

Celem głównym projektu jest kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności. Projekt przyczyni się do poprawy ich rokowania oraz utrzymania aktywności zawodowej. Projekt oparty o wytyczne szczegółowe “Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania RZS”.

Badanie przesiewowe i kwalifikacje na dalszą diagnostykę przeprowadza lekarz POZ.

Z programu mogą skorzystać osoby spełniające WSZYSTKIE poniższe kryteria.

  • Wiek 18 - 65 lat
  • Obrzęk przynajmniej jednego stawu utrzymujący się od minimum 3 tygodni - nie w wyniku urazu
  • W kwestionariuszu przesiewowym wypełnianym przez Pacjenta uzyskanie minimum 6 odpowiedzi twierdzących.

Kryterium wykluczającym jest rozpoznana i leczona osteoporoza.

Realizacja badań przesiewowych przez lekarzy POZ będzie odbywać się w trakcie dwóch wizyt pacjenta.