W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) zapewniamy pacjentom zdrowym i chorym świadczenia medyczne lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ. Usługi medyczne świadczymy w Przychodni oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta w domu pacjenta.

Jeżeli jesteś ubezpieczony, masz prawo do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego.

Zapraszamy do zapisów do POZ w Przychodni Lekarskiej Zdrowie. Deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ w zakładce "Pobierz".