Prawo do refundacji leków przysługuje każdemu ubezpieczonemu pacjentowi.
Pacjenci powyżej 65 roku życia mają możliwość  otrzymania recept na bezpłatne leki w ramach programu „Leki 65+” Bezpłatne leki przysługują w wybranych schorzeniach zgodnie z listą NFZ.
Lekarz POZ może kontynuować przewlekłe leczenie zalecone przez lekarza specjalistę, po otrzymaniu pisemnej informacji o rozpoznaniu choroby, sposobie leczenia, ordynowanych lekach, zakresie ich stosowania i dawkowaniu.
UWAGA, ceny leków refundowanych są ściśle określone przez Ministerstwo Zdrowia, są stałe w różnych aptekach.