Prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej gwarantuje Konstytucja RP.
Jednak nie zawsze pacjent ma zagwarantowane finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do świadczeń w Polsce mają osoby ubezpieczone obowiązkowo, osoby ubezpieczone dobrowolnie i inne osoby – po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie.

Więcej informacji: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/