Niszczenie indywidualnej dokumentacji medycznej
 
"Przychodnia Lekarska Zdrowie" w Koluszkach uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej zamierza zniszczyć nieodwracalnie dokumentację medyczna z zapisami z roku 2003 z Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.
 
Pacjenci, którzy byli w/w poradniach po raz ostatni w roku 2003 mogą odebrać oryginały historii choroby osobiście bądź poprzez przedstawicieli ustawowych.
 
Zgłoszenia dotyczące odbioru dokumentacji medycznej można składać w Rejestracji Przychodni Lekarskiej Zdrowie w terminie do 30 kwietnia 2024r.

 

 

Punkt pobrań w okresie wakacji

 Uprzejmie informujemy, że w miesiącach letnich w lipcu i sierpniu punkt pobrań będzie czynny w środę i piątek w godz. 7-8

 

 

,,Czerniak bez tajemnic - badaj znamiona. Program profilaktyki nowotworów skóry"

Szanowni Państwo,

Porozumienie Łódzkie wraz ze Szpitalem WAM realizuje  projekt ,,Czerniak bez tajemnic - badaj znamiona. Program profilaktyki nowotworów skóry".

Państwa Pacjenci w wieku 40-64 lat zainteresowani  badaniem mogą samodzielnie zapisać się na badanie dermatoskopowe przez stronę Projektu poniżej link :

 https://twojaskoratwojezycie.pl/wplyw-zimy-na-skore/   

lub też osobiście w podmiocie realizującym program  Szpital WAM Pl. Hallera 1 

Do projektu samodzielnie mogą zgłosić osoby w wieku 40-64 – spełniające wymogi wieku aktywności zawodowej, dużej liczby znamion, występowania czynników ryzyka (m.in.: nowotwory skóry u bliskich krewnych, jasna karnacja, włosy rude oraz niebieskie lub zielone oczy, obniżona odporność, narażenie na długotrwałe promieniowanie słoneczne z tytułu wykonywanego zawodu lub hobby, częste wyjazdy zawodowe lub rekreacyjne do słonecznych krajów), które stwierdzą, że istnieją bariery organizacyjne w dostępie do dermatologa w ramach świadczeń gwarantowanych z AOS.

W ramach konsultacji dermatologicznej zbadane będą wszystkie znamiona dermatoskopem/wideodermatoskopem .

W przypadku zidentyfikowania podejrzanych zmian skórnych, w tym nowotworowych, dermatolog skieruje pacjenta do dalszego leczenia-chirurg-onkolog.

UWAGA!!!

Kryteria wyłączenia pacjenta z udziału w programie:

1) Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowanym nowotworem skóry,
2) Programem nie mogą być objęte osoby uczestniczące w „Programie ABCDE samokontroli znamion -ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry”,

3) „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających
w województwie mazowieckim i łódzkim”

4) Programem nie mogą być objęte osoby, które w ostatnich 12 miesiącach przed przystąpieniem do programu, skorzystały z konsultacji dermatologicznej wraz z badaniem dermatoskopowym/ wideodermatoskopowym całego ciała w ramach świadczeń gwarantowanych NFZ z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (weryfikowane na podstawie oświadczenia pacjenta).