Na podstawie aktualnego skierowania od pracodawcy wykonujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz wydajemy zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych.